Skip to main content

Izvijestite o događaju/Zakažite događaj

Izvijesti o događaju/Zakaži događaj

Dokumenti potrebni za
zakazivanje i izvještavanje o događaju

Molimo vas ispunite Obrazac za prijedlog događaja sa svim potrebnim zahtjevima kako bi se događaj uspješno implementirao. Ukoliko zahtjevi nisu navedeni u prijavi, isti se neće obezbijediti.

 

Više
Služba za komunikacije

Sve što radite neka bude vidljivo!

Proces zakazivanja događaja ili izvještavanja o događaju je će biti brži ukoliko pratite smjernice za postupak prijedloga događaja. Rado ćemo vam pomoći u organiziranju svih vrsta događaja i aktivnosti.

 

Smjernice za postupak prijedloga događaja:

Molimo vas ispunite Obrazac za prijedlog događaja sa svim potrebnim zahtjevima kako bi se događaj uspješno implementirao. Ukoliko zahtjevi nisu navedeni u prijavi, isti se neće obezbijediti.

 

Ukoliko se predavanje, konferencija, seminar, radionica, prezentacija i sl. planira održati u IUS amfiteatru na prizemlju, prije planiranja datuma događaja, molimo vas da provjerite dostupnost Crvenog amfiteatra (zgrada A – Prizemlje) sa Službom za komunikacije putem e-maila: uco@ius.edu.ba ili provjerite kalendar događaja na web stranici Službe za komunikacije.

 

Ukoliko se očekuje manje od 30 učesnika, za događaj se treba koristiti konferencijska sala (A G.16).

 

Ukoliko nije drugačije naznačeno, Služba za komunikacije zadržava pravo kreiranja vizuelnog identiteta događaja.

 

Sve prijave za organizaciju bilo kojeg događaja se moraju predati najmanje 10 dana prije početka planiranog događaja kako bi se izbjegli nesporazumi u vremenu korištenja amfiteatra.

 

Rektorat će na vrijeme biti obaviješten o predstojećem događaju.

 

Sve prijave mora odobriti i potpisati sljedeće odgovorno osoblje: Program koordinator/Rukovodilac ureda/Direktor centra podnosioca prijave i nadležni dekan fakulteta/Generalni sekretar IUS-a. Konačno odobrenje daje rektor.

 

Nijedan događaj se neće obraditi ukoliko za njega nema pisanog zahtjeva i odobrenja. Nijedan događaj se neće održati u amfiteatru ili IUS-u bez rektorovog konačnog odobrenja.

 

Za gostujuće govornike koji će se pozivati da drže predavanja na IUS-u, potrebno je dostaviti i biografiju koja će se priložiti uz prijavu.

 

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Contact