Skip to main content

O Službi

Jer znamo šta je važno!

Pružit ćemo vam
punu podršku

Društvene mreže

Kreiranje sadržaja na osnovu uočenih podataka naglašavajući uspjeh akademskog osoblja, rezultate istraživanja i razvoja, uključivanje u projekte, inovacije, poduzetništvo, učešće u renomiranim događajaima i aktivnostima, izgradnja zajednice, itd.

Razvijanje sadržaja koji slave uspjeh studenata, uključivanje u projekte, inovacije, poduzetništvo  i aktivizam u sportu, umjetnosti, istraživanju, razvoju, dobrobiti društva.

 

Razvijanje i dijeljenje sadržaja koji podiže svijest o misiji IUS-a da njeguje kvalitetno obrazovanje i internacionalizaciju: stipendiranje bosanskih studenata, pristupačno obrazovanje sa dodatnim vrijednostima, ulaganje u lokalnu ekonomiju i društvo, društvenu odgovornost, toleranciju među kulturama, jednakost spolova, itd.

 

Jačanje veza

Jačanje veza sa tradicionalnim medijima kao i digitalnim utjecajnim izvorima (Instagrameri, bloggeri) – značajno povećanje pristunosti IUS-a u medijima

Izgradnja jačnih veza sa lokalnim zainteresiranim stranama: predstavnicima općina, kantonalnim vlastima, predstavnicima Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, civilnim poslovima, vanjskim poslovima, obrazovnim institucijama, nevladnim sektorom

 

Stvaranje jedinstvenog i istaknutog stila i tona IUS medija: video, fotografija, marketing, posteri, prezentacije

 

Uspostavljanje dinamičnije zajednice

Stalno provođenje robusne kampanje na društvenim mrežama sa fokusom na vlastitim medijskim kanalima (Youtube kanal) kako bi se podržale ciljne kampanje.

 

Efikasnije dopiranje do IUS alumnista i odabir IUS ambasadora.

 

Podrška društvenom aktivizmu promovisanjem aktivnosti kao što su rad u dobrotvorne svrhe, volontiranje, dobrobit lokalne zajednice, maratoni, inkluzija, itd., čime se stalno podiže svijest i širi poruka u okviru IUS brenda

 

Jer znamo šta je važno!

Služba za komunikacije Internacionalnog univerziteta u Sarajevu je posvećena uspostavljanju dinamičnije IUS zajednice, te unapređivanju komuniciranja IUS branda široj publici. Naša početna tačka je misija univerziteta da transformira znanje u vrijednosti značajne za pojedince otvorenog uma i u korist čovječanstva. Služba za komunikacije je posvećena promovisanju kvalitete obrazovanja i usluga koje nudi Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Opseg djelovanja

Regionalna i međunarodna promocija

Posjeta odgovarajućim zainteresiranim stranama; portal o studiranju; sajmovi promocije obrazovanja

 

Upravljanje događajima

Ceremonija dodjele diploma, konferencije, simpoziji, govori, predavanja, posjete visokih delegacija

 

Video i digitalna produkcija

Videi, klipovi, oglasi, reklame, posteri, leci, dizajniranje bilborda, city lights

 

IUS društvene mreže i web stranica

Profesionalne; LinkedIn; društvene: Facebook, Instagram, Youtube kanal, Twitter

 

Brendiranje Institucije

Štampani, elektronski, display mediji, promotivni materijali

 

Vijesti i informisanje/uključivanje medija

Interne (osoblje) i eksterne (novinari/mediji): interne: vijesti, obavještenja, CTA (poziv na akciju), materijal koji proizvodi univerzitet, bilten; eksterne: priopćenja za medije, multimediji  

 

Socijalna skrb i odgovornost

Dobrotvorni rad i pomoć; volontiranje

 

Aktivnosti privlačenja novih studenata (interne i eksterne)

Posjete školama; organizacija Dana otvorenih vrata i portskih dana; posjeta odgovarajućim zainteresiranim stranama

 

Opće aktivnosti

Važne priče

Utvrđivanje i objavljivanje važnih priča o IUS studentima i osoblju, te im time odati priznanje za njihova postignuća, trud i rezultate    

 

Pozitivan doprinost društvu

Isporučivanje sadržaja koji prikazuje IUS-ov pozitivan doprinos društvu

Opće pokrivanje i povezanost

Osigurati opće pokrivanje i povezanost svih segmenata Institucije stvaranjem partnerstava kroz Odbor Institucije

Bliža komunikacija

Njegovanje uske komunikacije između internih i eksternih zainteresiranih strana

Čvršće veze

Izgradnja čvršćih veza sa predstavnicima medija

Bogatija studentska zajednica

Razvoj kampanja i komunikacija koje će privući bogatiju studentsku zajednicu

Simbol kvalitetnog obrazovanja

Definiranje IUS brenda kao simbola kvalitetnog obrazovanja, internacionalizma, osjećaja za zajednicu i društvenu odgovornost

Jasan fokus na ciljnu publiku

Stvaranje novog kreativnog pristupa digitalnim, štampanim i multimedijalnim komunikacijama sa jasnim fokusom na ciljnu publiku

Glasnogovornik Institucije

Djelovanje kao glasnogovornik Institucije za eksterne zainteresirane strane

Poštivanje kulturne različitosti

Predvoditi poštivanje kulturne različitosti i zajedničkih iskustava

Vannastavne aktivnosti

Poticanje uključenosti unutar studentske i akademske zajednice kroz vannastavne aktivnosti

Utvrđivanje i priprema za moguće nepoželjne događaje

Utvrđivanje i pripremanje za moguće nepoželjne događaje i probleme koji bi mogli naštetiti reputaciji Institucije

Konkretne aktivnosti

Akademski uspjeh, istraživanje i razvoj

Kreiranje sadržaja na osnovu uočenih podataka naglašavajući uspjeh akademskog osoblja, rezultate istraživanja i razvoja, uključivanje u projekte, inovacije, poduzetništvo, učešće u renomiranim događajaima i aktivnostima, izgradnja zajednice, itd.

Uspjeh studenata, uključivanje u projekte, inovacije

Razvijanje sadržaja koji slave uspjeh studenata, uključivanje u projekte, inovacije, poduzetništvo  i aktivizam u sportu, umjetnosti, istraživanju, razvoju, dobrobiti društva

 

Podizanje svijesti o misiji IUS-a

Razvijanje i dijeljenje sadržaja koji podiže svijest o misiji IUS-a da njeguje kvalitetno obrazovanje i internacionalizaciju: stipendiranje bosanskih studenata, pristupačno obrazovanje sa dodatnim vrijednostima, ulaganje u lokalnu ekonomiju i društvo, društvenu odgovornost, toleranciju među kulturama, jednakost spolova, itd.

 

Jačanje veza

Jačanje veza sa tradicionalnim medijima kao i digitalnim utjecajnim izvorima (Instagrameri, bloggeri) – značajno povećanje pristunosti IUS-a u medijima

 

Izgradnja jačih lokalnih veza

Izgradnja jačnih veza sa lokalnim zainteresiranim stranama: predstavnicima općina, kantonalnim vlastima, predstavnicima Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, civilnim poslovima, vanjskim poslovima, obrazovnim institucijama, nevladnim sektorom

 

Stvaranje jedinstvenog i istaknutog stila

Stvaranje jedinstvenog i istaknutog stila i tona IUS medija: video, fotografija, marketing, posteri, prezentacije

 

Robusne kapanje na društvenim mrežama

Stalno provođenje robusne kampanje na društvenim mrežama sa fokusom na vlastitim medijskim kanalima (Youtube kanal) kako bi se podržale ciljne kampanje

Jače veze sa IUS alumnistima

Efikasnije dopiranje do IUS alumnista i odabir IUS ambasadora

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Contact